2 Polyvalent centrumassistenten (m/v/x)

Zoutleeuw, Flanders, be
Company: Fedasil
Category: Office and Administrative Support Occupations
Published on 2021-07-29 14:08:03
Omschrijving van de vacature

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap .

Functie

Doel

Een correct onthaal bieden aan de bewoners en bezoekers en waken over het intern reglement en de veiligheid in het centrum.

Context

Het opvangcentrum van Zoutleeuw heeft een maximale capaciteit van 130 bewoners en een 30-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als Polyvalent centrumassistent werk je binnen de dienst onthaal.

Inhoud

Je ontvangt nieuwe bewoners en bezoekers, je luistert en beantwoord hun vragen en verwijst op een efficiënte manier door naar betrokken personen.

Je doet controles op het terrein en in de gebouwen met als doel de algemene orde en netheid in het opvangcentrum te waarborgen.

Je controleert identiteitsdocumenten en weigert de toegang aan onbevoegde en ongewenste personen.

Je doet aanwezigheidscontroles, kamercontroles, signaleert onregelmatigheden en ongewenst gedrag en spreekt betrokkenen hierop aan.

Je biedt algemene ondersteuning aan de andere centrumdiensten: transport van bewoners, administratieve taken, animatie, logistieke ondersteuning, ondersteuning keukenteam.

Je identificeert problemen en handelt volgens bestaande richtlijnen en procedures.

Je gaat ter plaatse in geval van incidenten en crisissituaties en treedt kalmerend op (bemiddelen, contact met ordediensten, voorstellen ter verbetering,…).

Je biedt de eerste hulp bij kleine ongevallen en contacteert de hulpdiensten indien nodig.

Je neemt documenten, goederen en materialen in ontvangst en verwijst door naar andere bevoegde diensten of personen.

Je vult controlelijsten in en staat in voor het klasseren en opslaan van gegevens in databanken.

Gewenst profiel

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg .

Je bent onmiddellijk beschikbaar

Diploma en ervaring

Je bent houder van een diploma hoger middelbaar, bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste professionele ervaring in een onthaalfunctie of een gelijkaardig functie.

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

Je bent houder van een rijbewijs B.

Je hebt kennis van het Engels en andere vreemde talen.

Je hebt ervaring in sociaal werk in het kader van opvang of in een interculturele context.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen:Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Ons aanbod

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week):

 • één vervangingscontract zwangerschap &
 • één contract bepaalde duur van 6 maanden.
 • Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

  Plaats van tewerkstelling

  Opvangcentrum Zoutleeuw

  Zoutleeuwse steenweg 11

  3440 Zoutleeuw

  Loon

  Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.030 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

  Voordelen

  Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

  Premies voor onregelmatige prestaties (12u shiften).

  Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

  Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

  Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

  Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

  Valorisatie van nuttige werkervaring.

  Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

  Jobs you might also be interested in