Arts-specialist in de Neurologie

Antwerp, Flanders, be
Company: ZNA
Category: Healthcare Practitioners and Technical Occupations
Published on 2021-08-04 02:07:34
Jouw uitdaging:
 • Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst voor staat
 • Noodzaak tot belangstelling in klinisch werk en algemene neurologie. Interesse voor bijkomende wetenschappelijke arbeid wordt gewaardeerd.
 • Doelstelling is het snel en adequaat opvangen en behandelen van acute niet planbare neurologische zorg met vooral interesse in snelle klinische diagnostiek en behandeling met snelle communicatie naar de huisarts en de verdere uitbouw van de ambulante (poliklinische) service.
 • De verschillende sites beschikken elk over een volledig uitgebouwde Stroke-unit en medische apparatuur voor EMG, EP’s, Doppler en EEG. Bekwaamheid in EEG, SSEP, VEP, BAEP is daarom vereist. Bekwaamheid duplex halsvaten is een pluspunt.
 • Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten.
 • Specifiek voor de functie ‘geheugenspecialist’ in Hoge Beuken/Middelheim:

 • Noodzaak tot belangstelling voor neurodegeneratieve problematiek met speciale interesse voor dementie.
 • Het bewaken van de kwaliteit en de groei van een geheugenkliniek met 40 bedden voor revalidatie en een ambulante geheugenkliniek die verbonden is aan een geheugenconventie. De geheugenkliniek bestaat uit een groot team van verpleegkundigen, neuropsychologen en paramedici. Er is een ASO neurologie die instaat voor de dagdagelijkse zorg van de gehospitaliseerden met u als supervisor.
 • Mogelijkheid tot geheugenraadpleging en evt ook algemene raadpleging op andere campussen.
 • Jouw troeven:

 • Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de neurologie
 • Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor de beroepsuitoefening, zijnde erkenning in de neurologie.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is vereist.
 • Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.
 • Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit van de zorg en je bent resultaatgericht.
 • Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten en hun familie.
 • Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s.
 • Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.
 • Werking binnen een grote dienst neurologie met aangename sfeer en goede intercollegiale contacten, ook buiten de dienst.
 • Waarom werken bij ZNA?

 • Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng.
 • Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. ZNA staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
 • Wij zorgen voor jou: bij ons heb je recht op het griepvaccin en kan je, na ondertekening van je contract, op korte termijn ingeënt worden tegen het coronavirus indien je voor de uitoefening van je functie direct in contact komt met patiënten.
 • Werken met ASO, op de sites wordt het zaalwerk voor een groot stuk gedragen door de ASO en ook de wachten worden deels door ASO opgevangen
 • Werken binnen een geheugenconventie en een dienst cognitieve revalidatie met 39 bedden.
 • De dienst neurologie beschikt over een hoogwaardig wachtsysteem zonder inslaapwachten. Er zijn 2 aparte wachtsystemen voor de noordelijke en de zuidelijke campussen. Voor het Noorden is er een wachtsysteem samen met de dienst inwendige zorgen van Jan Palfijn en met de dienst neurologie van STER. Met vijf collega’s houdt dit een beschikbaarheid in van 1 om de 5 weken. Voor het zuiden is er een wachtsysteem met 5 ASO’s neurologie. Als supervisor ben je meestal van achterwacht, tenzij ziekte/afwezigheden van ASO’s.
 • Wat bieden we je aan?

 • Overeenkomst: zelfstandige overeenkomst
 • Locatie: ZNA Middelheim/Hoge Beuken – STER (Stuivenberg/Cadix/St Erasmus) – Jan Palfijn
 • Jobtime: 8/10de of deeltijds
 • Startdatum: De start van je tewerkstelling is voorzien in onderling overleg.
 • Jobs you might also be interested in