Behandelaar certificatendossiers groene stroom en WKK

Brussels, Brussels, be
Company: Vlaamse Overheid
Category: Business and Financial Operations Occupations
Published on 2021-07-29 14:08:03

De functie in het kort

Interesse ommee te werken aan de grote maatschappelijke uitdaging om de milieuvriendelijkeenergieproductie in Vlaanderen verder uit te bouwen? Wil je mee je schouderszetten onder de analyse en verwerking van dossiers en/of aanvragen tottoekenning van groenestroom- of warmte-krachtcertificaten? Dan is onderstaandevacature zeker iets voor jou!

Meer informatie vind je in het selectiereglement.

Wie zoeken we?

- Je hebt een master in deingenieurswetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen. Je kunt ook deelnemenaan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na deuiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.

- Je hebt kennis van hernieuwbare energietechnieken en/of warmte-krachtkoppeling, de bedrijfsvoering van decentrale producenten, meettechnieken, certificeringstechnieken en investeringsmanagement
- Je hebt kennis van de steunmechanismen voor groenestroom- en WKK-installaties
- Je hebt kennis van het energiebeleid en het werkdomein van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Meer informatie vind je in het selectiereglement. 

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur. Het betreft in eerste instantie een contract van 1 jaar dat eenmalig verlengbaar is met een termijn van 1 jaar. De kans bestaat dat de functie op termijn via een vergelijkende wervingsprocedure wordt opengezet voor een contract van onbepaalde duur.
  • Je wordt tewerkgesteld in salarisschaal A (graad van ingenieur).
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Een deel hiervan wordt door de werkgever betaald; het andere deel door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettosalaris.
  • De standplaats voor de functie is ons hoofdbestuur te Brussel, vlak aan het Noordstation. Het is ook mogelijk enkele dagen per week in de buitendiensten, een satellietkantoor van de Vlaamse overheid of van thuis uit te werken binnen het afsprakenkader van het VEKA.
  • Jobs you might also be interested in