Boekhouder

Brasschaat, Flanders, be
Company: KVO
Category: Office and Administrative Support Occupations
Published on 2021-08-01 14:08:20

Functieomschrijving

zie bijlage

Profiel

zie bijlage

Jobgerelateerde competenties

 • De liquide middelen opvolgen en de betrouwbaarheid ervan valideren
 • De constitutieve elementen van de lonen, facturatie en betalingsopdrachten voorbereiden
 • Domein: Algemene boekhouding
 • Domein: Leveranciersboekhouding
 • De parameters van de boekhoudsystemen actualiseren (tarieven sociale bijdragen, ...)
 • Domein: Klantenboekhouding
 • Domein: Analytische boekhouding
 • Domein: Fiscaliteit
 • De wettelijke fiscale en sociale aangiften opstellen en uitvoeren
 • De facturen, bankafschriften, bewijsstukken coderen en inboekenDe afstemmingscontrole op de bankrekeningen uitvoeren
 • Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)
 • Aanbod

  zie bijlage

  Jobs you might also be interested in