Deskundige dossierbeheerder M/V/X - niveau B - Parket Oost-Vlaanderen voor de afdeling Gent

Ghent, Flanders, be
Company: PARKET vd PROCUREUR DES KONINGS OOST-VLAANDEREN
Category: Management Occupations
Published on 2021-08-04 02:07:31

Functieomschrijving

Op basis van specifieke bevoegdheden en expertise en overeenkomstig de vigerende reglementering, administratief en juridisch voorbereiden en behandelen van gerechtelijke dossiers, teneinde bij te dragen tot het bereiken van de operationele doelstellingen van de (sub)afdeling.

Profiel

Solliciteren kan tot en met 15/7/2021.

Heb je interesse in deze functie, stuur dan, met vermelding van volgende referentie 2021BOMCDI005, jouw:

- curriculum vitae met foto en vermelding van je Rijksregisternummer

- motivatiebrief

- kopie van je diploma(s)

via email naar: directiesecretariaatparketOVL@just.fgov.be (referentie 2021BOMCDI005)

Jobgerelateerde competenties

 • Documenten coderen, klasseren en archiveren
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellenBestellingen plaatsen
 • Brieven, tabellen, ... invoeren volgens instructies
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren
 • Kopieerwerk verrichten
 • Personen onthalen en hun vraag identificeren
 • Telefonische oproepen aannemenDoorverbinden naar de gevraagde gesprekspartnersEen boodschap noteren
 • Administratieve dossiers samenstellenGegevens, de actualisatie van gegevens, terugzendingen of aanmaningen controleren
 • Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Regels en afspraken nakomen
 • Klantgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Leervermogen hebben
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Aanbod

  Er is 1 vacature "Deskundige dossierbeheer in de primaire processen" niveau B voor het parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent.

  Je wordt aangeworven als medewerker (niveau B) op basis van een contract van onbepaalde duur. Weddeschaal B1 (minimum 16.804 euro- max. 24.624 euro bruto jaarsalaris volgens anciënniteit, niet geïndexeerd); index op 01/04/2020 is 1,7410.

  Via Fedweb kan u een loonsimulator consulteren die een inschatting geeft van uw bruto – en nettoloon: http://www.fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator

  Voor meer informatie: www.fedweb.be

  Voordelen:

  - mogelijkheid tot flexibele uren

  - voordelige hospitalisatieverzekering

  - fietsvergoeding

  - abonnement openbaar vervoer

  - Benefits at work

  Jobs you might also be interested in