Directeur Onderwijs

Brussels, Brussels, be
Company: Odisee
Category: Management Occupations
Published on 2021-06-20 02:11:03

We zoeken een directeur die onze droom van een ander soort onderwijs uitdraagt en stimuleert. Een onderwijs dat duurzaam, wendbaar, inclusief en in co-creatie met alle stakeholders tot stand komt. We zoeken iemand die als coach onze transformatie kan begeleiden en op het juiste spoor kan houden. Iemand met leidinggevende vaardigheden, uiteraard, maar ook iemand die innovatie duurzaam in een hogeschool kan verankeren, in co-creatie met interne en externe stakeholders. Outside-in denken en relaties verder opbouwen met het werkveld is daarbij evenzeer cruciaal.

Als directeur Onderwijs

 • ben je verantwoordelijk voor de opdracht Onderwijs;
 • geef je leiding aan  de onderwijsclusters en de dienst Onderwijsontwikkeling;
 • zorg je voor een sterke positionering van Odisee op het vlak van opleidingsaanbod;
 • ben je voorzitter van de staf Onderwijs, voorzitter van de stuurgroep Stages en Werkplekleren, voorzitter van de stuurgroep Ondernemerschap en het overleg Clusterdirecteuren-opleidingshoofden;
 • stimuleer je de structurele contacten met het werkveld en bouw je samen met de clusterdirecteuren en campusbeheerders een netwerk uit met strategische partners;
 • vertegenwoordig je Odisee bij de Vlaamse Hogescholenraad, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Associatie KU Leuven,…;
 • organiseer, faciliteer en inspireer je de onderwijsontwikkeling;
 • zorg je ervoor dat de verwevenheid van en de wederzijdse beïnvloeding tussen onderwijs, onderzoek, levenslang leren en dienstverlening op de werkvloer het nieuwe normaal wordt;
 • draag je mee zorg voor een optimale samenwerking met de ondersteunende diensten.


 • Je beschikt als directielid over een brede kijk en expertise zodat je een fundamentele bijdrage aan het overkoepelende strategisch beleid kan leveren, vertrekkend vanuit de missie, visie en strategie van Odisee. 
 • Je hebt een duidelijke visie op hoger onderwijs.
 • Je bent een gedreven en autonomie-ondersteunende leidinggevende die medewerkers kan inspireren en oog heeft voor hun motivatie en verdere ontwikkeling. Je onderschrijft de waarden die wij vooropstellen voor alle leidinggevenden (Odisee leiderschapscharter).
 • Je houdt van contact met studenten en wil samen met hen in co-creatie gaan.
 • Je beschikt over ruime managementervaring en een duidelijke kijk op het management binnen (hoger) onderwijs.
 • Je beschikt over het vermogen om de hogeschoolgemeenschap co-creatief door vernieuwingsprocessen te loodsen: je slaagt erin mensen samen te brengen en te enthousiasmeren om veranderingen mogelijk te maken. 
 • Je beschikt over uitstekende vaardigheden als coach.
 • Je hebt een verbindende en inspirerende persoonlijkheid.
 • Je bent besluitvaardig.
 • Je beschikt over een masterdiploma. 
 • Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

Jobs you might also be interested in