Elektricien

Veurne, Flanders, be
Company: Accent
Category: Construction and Extraction Occupations
Published on 2021-06-20 02:07:31

Onze klant omvat vier onafhankelijke divisiesmet elk hun specifieke specialisatie: roof,.solar, smart enservice. Reeds 10 jaar ontwerpen en installeren zijPVzonnepaneelinstallaties werkelijk van A tot Z. Door dezejarenlange ervaring hebben ze heel wat expertise opgebouwd die huntoelaat om voor al hun particuliere en industri�le klanten de meestecologische en economische oplossing aan te bieden. Ze zijn actiefin Vlaanderen, Brussels gewest, Walloni� en Frankrijk. Voor dezeverschillende werkgebieden beschikken ze dan ook over de nodigecertificeringen en administratieve procedure kennis. De passie voortechniek leidde tot een doorgedreven selectie van alle nodigecomponenten en merken. De meeste van hun componenten laten ze zelfproduceren of voeren ze zelf rechtstreeks in. Gezien hunschaalgrootte zijn ze voor de meeste van hun merken invoerder,verdeler en servicepartner.

Functiebeschrijving
Alselektricien huishoudelijke installaties voor een bedrijf regioVeurne zal je verschillende werkzaamheden uitvoeren. Een overzichtvoor deze vacature : ? Je werkt zelfstandig en draagtverantwoordelijkheid voor de aansluiting van dezonnepaneelinstallaties, thuisbatterijen en laadpalen. ? Je plaatstde omvormer en voorziet de nodige AC en DC bekabeling volgens deregels van de kunst. ? Je voorziet de connectie van de AC enDC-kabels met de omvormer. ? Je zorgt voor eventuele aanpassingenin de verdeelkast. ? Het monitoringplatform wordt door jou met deomvormer verbonden. ? Je vult het eendraadschema in zodat detechnische keuring uitgevoerd kan worden. ? Je start de volledigeinstallatie op en geeft de nodige uitleg aan deklant.

Functie-eisen
Voorde vacature elektricien huishoudelijke installaties zoeken we eenkandidaat die van aanpakken weet. Onderstaande eigenschappen zijnbroodnodig als elektricien. ? Algemene kennis elektriciteit (bijvoorkeur beschik je over technisch diploma of ben je gelijkgestelddoor de nodige ervaring en technische achtergrond) ? Je werktzelfstandig en vindt veilig en zorgvuldig werken cruciaal. ?RijbewijsB

Arbeidsvoorwaarden
Jekrijgt een motiverend loonvoorstel, aangevuld met extralegalevoordelen. Maar meer nog: ? Een degelijke opleiding eninwerkperiode. ? Job optie vast na succesvolle uitzendperiode. ? Demogelijkheid om je stempel te drukken op zeer afwisselende enuitdagende projecten. ? Ruimte voor initiatieven en idee�n, hoe gekdan ook. ? Veel vrijheid en autonomie, maar kan steeds terugvallenop je collega's. Je komt in een losse en ongedwongen werksfeerterecht met gedreven en positieve collega's.

Jobs you might also be interested in