Externe docenten 'Dwang zonder vuurwapen' voor de vakgroep fysieke inzetbaarheid

Ranst, Flanders, be
Company: Campus Vesta
Category: Management Occupations
Published on 2021-06-20 02:11:03

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je bent houder van het brevet van specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen en je bent in orde met de bijscholingen zoals voorzien in GPI 48.
 • Je beschikt over een uitgebreide ervaring als specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen. 
 • Je beschikt over een grondige kennis van het basisprogramma. Het programma kan je terugvinden via PORTAL.
 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Specifieke verwachtingen:

 • Inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie bezitten.
 • Beschikken over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Verplicht deelnemen aan vakoverleg.
 • Verplicht deelnemen aan workshops / trainingen, die per referentieperiode worden georganiseerd.
 • Een loyale samenwerking nastreven binnen de vakgroep.
 • Gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Bereid zijn om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.
 • Praktische informatie:

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.
 • Verloop van de selectie:

  De datums die bepaald werden in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden.

  1. Screening sollicitatiedossier

  2. Selectiedag   op 13 juli 2021.

 • Een voorbereidende praktijkles , van 20 minuten over “wapenretentie” aan aspirant-inspecteurs zonder voorkennis. De les bevat ongeveer 10’ een theoretische duiding en 10’ voor het uitleggen van een techniek. 
 • Inhoud theorie kan bijvoorbeeld zijn: waarom wapenretentie van belang is? Aanhalen van praktijkvoorbeelden. De evolutie in de verschillende types holster, al dan niet gevoed met demomateriaal
 • Inhoud praktijk: gebruik van één van de technieken die zijn opgenomen in het officiële programma.
 • De les wordt gegeven in een praktijkruimte van Campus Vesta. Een whiteboard is aanwezig in het leslokaal.
 • Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag
 • Test weerstand – grondwerk en boksen
 • Grondwerk:
 • Kandidaat ligt onder Mount positie en moet daar vanonder komen
 • Kandidaat ligt in Mount en moet controle houden gedurende 30” of overgaan tot handboeien
 • Kandidaat ligt onder Side Mount en moet hier weg geraken
 • Kandidaat ligt onder Side Mount en moet gedurende 30” controle houden of overgaan tot handboeien
 • Boksen:
 • De kandidaat toont een aantal combinaties
 • Jab + cross + L hoek
 • Jab + R hoek + L leverstoot
 • Cross + L opstoot + R hoek + L leverstoot
 • Eigen combinatie van minstens vier bewegingen
 • Competentiegericht interview  waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.
 • De precieze planning en uurregeling van de selectiedag wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

  Jobs you might also be interested in