HR Business Partner

Kortrijk, Flanders, be
Company: i-mens
Category: Computer and Mathematical Occupations
Published on 2021-08-01 14:08:09

Ben jij de persoon die we zoeken

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je kan terugblikken op een gedegen ervaring als HR-generalist (voorkennis in zowel soft- als hard HR) en beschikt over kennis van het zorglandschap.
 • Je bent vlot Nederlandstalig en hebt een basiskennis Frans.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en/of weekendwerk.
 • Wat bieden we jou

 • Contract van onbepaalde duur
 • Werkregime is bespreekbaar: deeltijds 80% tot voltijds (38u) mogelijk.
 • Indiensttreding voorzien september 2021
 • Plaats tewerkstelling : Kortrijk (’t Hoge 49). Je bent bereid tot verplaatsingen binnen de provincie en naar de hoofdzetel (Zwijnaarde) wanneer vereist i.k.v. de dienstverlening en/of overleg.
 • De mogelijkheid tot thuiswerk en glijdende werkuren (startuur tussen 7u30 en 9u) zorgen voor een optimale werk-privébalans!
 • Met zorg verlonen we je naargelang je kennis, werk en competenties met een motiverend salarispakket. Je wordt vergoed volgens de loonschalen van het bevoegde paritair comité (P.C. 318). Het minimum startsalaris aan nul jaar anciënniteit bedraagt € 3386,04 (bruto maandsalaris voor een voltijdse tewerkstelling, aangepast aan de huidige index).
 • Mogelijkheden rond overname van relevante anciënniteit zullen bekeken worden.
 • Je hebt de mogelijkheid om in te tekenen op een energiezuinige bedrijfswagen waar tevens je partner gebruik van kan maken.
 • Je ontvangt maaltijdcheques per gewerkte dag (€6)
 • Je hebt recht op een 13de maand
 • Je woon-werk verkeer met de trein wordt volledig vergoed door de werkgever. Voor andere vervoersmiddelen wordt een tussenkomst voorzien, net als voor parkeeronkosten
 • Je krijgt een laptop ter beschikking.
 • Je krijgt een smartphone met bijhorend abonnement
 • Wij bieden de mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering.
 • Als personeelslid ontvang je kortingen bij meer dan 3600 bedrijven in heel België!
 • Wat houdt de job in

  Als HR Business Partner in zorgregio West (West-Vlaanderen) draag je bij tot het succes van het HR-beleid i-mens: je maakt de vertaling van het beleid voor de eigen regio, adviseert, ondersteunt en bewaakt de uniforme toepassing van de HR-strategie binnen de business om op die manier resultaten op tijd te boeken.

  Specifieke opdrachten:

  Je werkt een strategisch beleidsplan uit op maat van de zorgregio:

 • Als HR-expert breng je de noden (overkoepelend) in de regio in kaart en fungeer je als de sparring- en tactische partner naast de zorgdirecteur.
 • Je werkt sterk verbindend en fungeert als 'vertaler' van de visie van het beleid naar de werkvloer en omgekeerd.
 • Dit vanuit een nauwe samenwerking met de verschillende HR-diensten, waarbij je deel uitmaakt van het HR-managementteam en helpt bij de uitbouw van een HR-beleid met een focus op een cultuur van eigenaarschap en gedeeld leiderschap.
 • Het HR-beleidsplan in de zorgregio voeren:

 • Je fungeert als regionaal aanspreekpunt van HR binnen de zorgregio en kanaliseert (indien nodig) noden en behoeften naar de verschillende HR departementen.
 • Je vertaalt het HR-beleid, rekening houdend met de regionale behoeften binnen het zorglandschap (vb. lokale arbeidsmarkt, opleidingsnoden, zorglandschap, plaatselijke noden, lokale regelgeving, …).
 • Je staat mee in voor het opzetten, proactief opvolgen en implementeren van HR-projecten gericht op proces- en kwaliteitsverbetering van de HR-organisatie én de business en stuurt bij waar nodig. Dit in nauwe samenwerking met de HR-business analist en de HR-proces analist.
 • Je zet, in de huidige transitiefase, samen met het HR-beleid, de krijtlijnen uit voor de toekomstige werking, rekening houdend met haalbare en meetbare resultaten op korte en langere termijn.
 • Je ondersteunt de verantwoordelijken in kader van people management.
 • Je neemt een adviserende/jurerende rol op in de selectieprocedures bij hogere profielen.
 • Verder is er ook een luik netwerken, faciliteren en innoveren:

 • Je netwerkt actief op diverse fronten (intern en extern).
 • Je neemt samen met de zorgdirecteur het regionaal syndicaal overleg op.
 • Je neemt het HR luik van uitbreidingsplannen (overnames, samenwerkingsakkoorden) op.
 • Je blijft op de hoogte van HR- evoluties en -ontwikkelingen binnen het zorglandschap om geloofwaardigheid te verstevigen en professionele diensten aan te bieden binnen de business.
 • Je bent alert voor opportuniteiten in de regio (vb. subsidiëring).
 • Tot slot sta je in voor analyse en rapportage van de doelstellingen en resultaten:

 • Je rapporteert HR businessdoelstellingen aan de zorgdirecteur.
 • Je rapporteert HR doelstellingen aan de directeur HR.
 • Je analyseert de lokale ken- en stuurgetallen en stemt het strategisch plan in de regio hierop af.
 • Solliciteer online

  Jobs you might also be interested in