Veneco zoekt een stafmedewerker lokale economie die ondersteuning en advies biedt omtrent lokale economie aan de deelnemende gemeenten.Het takenpakket is tweeledig:1. Enerzijds word je ingezet als intergemeentelijk expert en eerste aanspreekpunt voor adviesverlening aan lokale besturen:Je zet in op het realiseren van intergemeentelijke uitwisseling rond thema’s die te maken hebben met lokale economie. Je volgt de relevante wetgeving op, bouwt aan een netwerk van contacten en werkt agendapunten voor inspiratie- en kennisuitwisseling uit. Je zet samen met een team van collega’s in op projecten die voor meerdere gemeenten een meerwaarde betekenen.2. Anderzijds word je ingezet als intergemeentelijk ambtenaar lokale economie:Voor gemeentebesturen die dat wensen zal je op afgesproken momenten (een halve, 1 of 2 dagen per week) aanwezig zijn in de gemeente om er projecten op maat van die gemeente uit te werken en te begeleiden. We verwachten een trekkende, operationele invulling van deze rol om de gemeenten heel concreet van dienst te zijn. Concreet:Je neemt actief deel aan de dagelijkse werking van Veneco.Je bouwt expertise op over lokale economie en het werkveld en deelt die met de aangesloten gemeenten van Veneco.Je coördineert het regionaal overleg voor de gemeentebesturen.Je volgt de wetgeving rond lokale economie en brede intergemeentelijke samenwerking nauwgezet op en houdt de vinger aan de pols bij ontwikkelingen in verband met aanleunende beleidsdomeinen.Je neemt een actieve rol op bij het uitdenken en de technische uitwerking van intergemeentelijke projecten voor lokale economie.Je staat in voor de uitvoering en opvolging van deze concrete projecten, waar mogelijk in samenwerking met andere actoren. Voorbeelden zulke projecten zijn: Steden/gemeenten helpen zoeken naar een ideale invulling voor leegstaande panden, oa via pop-up initiatieven. Het initiëren en ondersteunen van acties die de bedrijven op bedrijventerreinen ten goede komen. meer voorbeelden kan je terugvinden op: www.veneco.be/nl/nieuwsOp vraag van een lokaal bestuur kan je ingezet worden als intergemeentelijk ambtenaar in de gemeente waar je:jouw expertise inzet voor de gemeente in kwestie.werkt aan een afgebakende opdracht, voor een afgebakende periode. in afstemming met het lokaal bestuur en binnen het regionaal afwegingskader van Veneco werkt. zorgt voor een regelmatige terugkoppeling en rapportering naar het lokaal bestuur en de collega’s van Veneco.Je staat in voor de kwaliteitsbewaking, informatiedoorstroming, timing en evaluatie van de dienstverlening.Je legt actief bruggen naar de andere werkdomeinen van Veneco zoals stedenbouw, reconversie leegstand, mobiliteit, onroerend erfgoed, klimaat, energie, etc., in samenwerking met de coördinator van de afdeling streekontwikkeling.Het takenpakket van de stafmedewerker lokale economie kan verder evolueren naarmate de werking verder wordt uitgebouwd. Algemene vereistenJe bent in het bezit van een rijbewijs B. Je slaagt voor de selectieproeven. Avond- en weekendvergaderingen zijn af en toe mogelijk.Profiel – kennisJe beschikt over een universitair of hogeschooldiploma in een economische of bestuurskundige richting, of je hebt gelijkwaardige competenties opgebouwd door ervaring.Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring.Je hebt een brede maatschappelijke interesse.Je hebt basisinzicht in de relevante overheidsstructuren.Je hebt kennis van de werking van lokale besturen.Profiel – vaardigheden en attitudesJe bent organisatorisch sterk, je kan je eigen werk plannen en organiseren.Je bent actief in het nemen van initiatieven, het geven van adviezen en het organiseren van informatie- en participatiemomenten.Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling.Je bent besluitvaardig: je kan situaties en problematieken analyseren, synthese-rapportering en je hebt een sterk conceptueel vermogen.Je kan visie en strategie vertalen naar concrete acties op uitvoeringsniveau. Een gevarieerde en boeiende uitdaging binnen een intercommunale in expansie.Een aangename werksfeer in een jong en dynamisch team.Een bediendencontract voor onbepaalde duur.Een competitief verloningspakket met diverse extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer woon-werkverkeer en GSM.ProcedureEen eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief van de kandidaat. Geselecteerde kandidaten nodigen we uit voor een schriftelijke en mondelinge proef. Bij deze proef toetsen we de kennis en motivatie van de kandidaten aan het verwachte takenpakket en het functieprofiel.Daarna nodigen we de weerhouden kandidaten uit voor inhoudelijke en psychotechnische proeven.Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de Raad van Bestuur van Veneco de kandidaat aan in de functie.