Vastgoedconsulent regio Antwerpen

null, Flanders, be
Company: Accent
Category: Management Occupations
Published on 2021-06-20 02:11:03

Je komt er als vastgoedconsulent terecht ineen vastgoedkantoor dat zich focust op zowel verkoop en verhuur vanparticuliere panden als verkoop en verhuur vanbedrijfsvastgoed.

Functiebeschrijving
Alsvastgoedconsulent kantorenvastgoed in regio Antwerpen werk je meeaan de uitbouw van het kantoor en bent ambitieus om dekantorenmarkt open te breken. Je zal hiervoor onder meer instaanvoor volgende taken:

  • Je bent op de hoogte vannieuwe beschikbare panden en je weet welke panden een invullinghebben gevonden.
  • Je neemt contact op metge�nteresseerde klanten en geeft hen specifieke informatie; jeachterhaalt de noden van de klant en kan deze zo goed mogelijkinlossen.
  • Tijdens de dag wisselenplaatsbezoeken af met administratief werk, het op punt stellen vanschattingen en het opmaken van contracten.
  • Jecommuniceert met het team internal sales, bezorgt hen feedbackzodat zij de nodige acties, beelden en strategie�n kunnen opzettenom de meeste kandidaten aan te trekken.
  • Na debezoeken en onderhandelingen lig je mee aan de basis van decontracten.
Je zal een bestaandeklantenportefeuille overnemen, die bestaat uit enerzijdsbeschikbare industri�le gebouwen (of gronden) en anderzijds uitkandidaat investeerders, verkopers, verhuurders... Een groot deelvan de job zal bestaan uit het in kaart brengen vansemi-industri�le en kantorenmarkt, met als doel door middel vandegelijke ondersteuning vastgoed toegankelijker te maken enbedrijven te adviseren en aan een nieuwe uitvalsbasis tehelpen.

Functie-eisen
Alsvastgoedconsulent kantorenvastgoed in regio Antwerpen beschik jebij voorkeur over volgende competenties en kwaliteiten:
  • Je beschikt over een hoger diploma en hebtrelevante ervaring in het vastgoed.
  • Jebeschikt over een sterk numeriek redeneervermogen.
  • Om in het team te passen ben je best iemandmet een hoek af en met een enorme power.
  • Jehebt durf en een grote portie uithoudingsvermogen.
  • Je kan duidelijk communiceren zowel intern alsnaar de klant toe en dat zowel in het Nederlands als het Frans.
Twijfel je of je in aanmerking komt voordeze vacature? Neem dan gerust contact met ons op via 015/28.12.90of mechelen@accentjobs.be om hier dieper op in tegaan.

Arbeidsvoorwaarden
Zijbieden jou een voltijdse job als als vastgoedconsulent met optievast. Bij deze vacature horen mooie carri�rekansen in combinatiemet een competitief loonpakket (volledig te onderhandelen)aangevuld met aantrekkelijke commissies en extralegale voordelen.Je komt terecht in een gedreven vastgoedteam dat bestaat uitambitieuze collega's met een amicale werksfeer. Er is af en toe ookplaats voor een leuke teambuilding.

Jobs you might also be interested in