educatief medewerker Deeltijds (60%) bepaalde duur bij vzw A Place To Live in Laken

Brussels, Brussels, be
Company: A Place To Live vzw
Category: Personal Care and Service Occupations
Published on 2021-08-02 14:08:42
Omschrijving van de vacature

A Place To Live (APTL) is een welzijns- en vrijwilligersorganisatie te Laken, Brussel. De organisatie zet zich samen met vele vrijwilligers in voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Via een vrijetijdsaanbod en vorming helpen we mensen geloven in hun kracht en doen hen toekomstdromen voor henzelf en hun gezin. Tijdens het jaar worden er uitstappen georganiseerd in het weekend en tal van activiteiten voor en door vrijwilligers. De klemtoon van de werking ligt op de vakantiekampen tijdens de schoolvakanties voor wie maatschappelijk kwetsbaar is. Dit alles met het doel om mensen in armoede in hun eigen kracht te helpen staan. De vzw is klein; het personeel bestaat uit 2 vaste krachten die de vrijwilligers ondersteunen. Er zijn in totaal 140 vrijwilligers van vele nationaliteiten. 

Voor een nieuw project dat opstart in juni 2021 rond voedselhulp zijn we op zoek naar versterking. We zoeken zo snel mogelijk een educatieve medewerker om deze zomer een project mee op gang te trekken rond voedselhulp en vervolgens vanaf september 2021 een collega educatief medewerker in zwangerschapsverlof te vervangen. 

Takenpakket: 

 • Opstart van nieuw project rond voedselhulp . Kerntaken: netwerk opbouwen en contacten leggen met winkels en boerderijen in de buurt om voedsel te recupereren (met focus op bio/lokaal) / omkadering van vrijwilligers (recup, bedeling, opslag, kassa, contact doelgroep) / werven van vrijwilligers voor het project / vormingen organiseren (niet geven) rond voedselveiligheid / waken over voedselhygiëne/FAVV / goede administratieve opvolging en verantwoording naar subsidieerder, verslagen maken
 • Organiseren van uitstappen in het weekend voor de doelgroep: activiteiten zoeken, vrijwilligers zoeken die de activiteit kunnen begeleiden, etc
 • Versterking van je collega educatief medewerker bij de organisatie van de zomerkampen
 • Je gebruikt digitale projectmanagementtools (kanban-stijl) met de andere twee medewerkers en je past je aan de juiste "co-construction" methode van het project aan.
 • Tijdens vervanging zwangerschapsverlof: verdere opvolging voedselbedelingsproject (vnl omkaderen van de betrokken vrijwilligers + administratieve opvolging) / organisatie excursies + herfstkamp / schrijven van verantwoordingsdossiers voor verkregen subsidies / schrijven van subsidie-aanvragen
 • Andere taken: communicatie op de website en Facebook / public relations: je neemt deel aan een promotiestand en promotiemateriaal; je vertegenwoordigt APTL voor andere organisaties / je reflecteert, doet je eigen suggesties en brengt mogelijke inhoudelijke punten of suggesties op de agenda tijdens de werkgroepbijeenkomsten en draagt bij tijdens creatieve trainingen en feestelijke momenten /je communiceert en rapporteert vlot aan supporters en de raad van bestuur;
 • Gewenst profiel

  Profiel: Iemand die interesse heeft in de thematiek (voedselhulp, recup, armoede, participatie, veerkracht,...). Iemand die gelooft in de kracht en talenten van mensen, die kan omgaan met de doelgroep, die integer is, een plantrekker is, kan overleggen, in staat is vrijwilligers met hem/haar te laten meewerken, een groot hart heeft voor mensen van allerlei slag, die administratief zijn eigen held is, zich goed voelt in een klein team, af en toe onder tijdsdruk kan werken, de handen uit de mouwen steekt, goed Nederlands en Frans spreekt en ook schrijft, positief in de wereld staat, Brussel en haar bewoners wat kent (graag ziet), bereid is om ook ‘s avonds of in het weekend te werken (ongeveer 2 maal per maand) en dus best niet te veraf woont, die kampen en uitstappen organiseert zonder veel toezicht, geen verlof neemt in juli en augustus, werk regelt zoals hij/zij het zelf wil, houdt van flexibiliteit en dat ook aankan, kan werken met pc en kan samenwerken met anderen die soms anders zijn. 

  Ons aanbod

  Wij bieden:

  - een deeltijds - 60% - contract.

  - contract bepaalde duur tot september, daarna verlengbaar met vervangingscontract voor 6 maanden

  - maatschappelijk belangrijk werk: via vrije tijd en vorming in inzet mensen helpen geloven in hun kracht en toekomstdromen voor henzelf en hun gezin. Dat maak jij mee mogelijk!

  - veel waardering van vele mensen en mooie zichtbare resultaten van je inspanningen op korte termijn.

  - flexibele werkuren;

  - volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fiets;

  - loon Paritair Comité 329, loonschaal B1C

  - een werkplek in een huis met een tuin dicht bij het Bockstaalplein, goed bereikbaar met openbaar vervoer.

  Jobs you might also be interested in