logistiek bediende

Brussels, Brussels, be
Company: Accent
Category: Management Occupations
Published on 2021-08-02 02:07:14

Onze klant is actief in de wereld vanrecyclage en kan steunen op jarenlange ervaring en een zeergedreven team vanmedewerkers.

Functiebeschrijving
Alslogistiek bediende sta je in voor:

  • het opmakenvan transportdossiers en vrachtdocumenten;
  • contacten met leveranciers, klanten enchauffeurs
  • het verwerken van bestelbonnen inSAP /ERP
  • administratieve verwerking
  • ondersteuning van de logistiek manager opadministratief vlak
Daarnaast zal je voorongeveer 50% van de tijd mee worden in gezet bij de weegbrug enzorg je dat dit op een efficiente en correct manierverloopt.

Functie-eisen
Jebent een vlot persoon die zich heel makkelijk aanpast aan situatiesen personen. Je bent communicatief heel sterk en kan je ook in hetFrans of Engels goed verstaanbaar maken. Het verwerken vanadministratie, het achterhalen van extra informatie of het dubbelchecken van zaken je doet het allemaal met een grote glimlach. Jevoelt je thuis in een drukke, soms chaotische, werkomgeving en laatje niet van de wijs brengen als het stressniveau stijgt. Je bentiemand die heel makkelijk prioriteiten kan stellen en graag op eenzelfstandige manier te werk gaat. De afwissling tussen het"bureauwerk" en het werken op de site zorgt voor jou voor de juisteafwisseling en uitdaging. Je bent gezond kritisch en blijft alertvoor zaken die nog wat verbetering vragen. Je durft initiatief tenemen en bent niet afwachten als het gaat om het voorstellen vanalternatieven ofoptimalisaties.

Arbeidsvoorwaarden
Jekomt terecht in een sterk groeiende onderneming met het oog opinnovatie en milieu. Binnen de organisatie gaan ze nog altijd uitvan de kunde van de mens en niet alleen van diploma's, jij hebtjouw carriere in eigen handen en kunt zelf zorgen voor jouwdoorgroeimogelijkheden. Tevens kunnen wij alvast mee geven dat ereen zeer aangename werksfeer heerst waarin iedereen elkaar goedkent en voor elkaar zorgt. Er is ruimte voor ieders persoonlijkheiden ze stimuleren diversiteit op de werkvloer.

Jobs you might also be interested in