praktijklector/lector Onderzoek(st)er lerarenopleider project SchoolTaalVaardig

Antwerp, Flanders, be
Company: AP Hogeschool Antwerpen
Category: Educational Instruction and Library Occupations
Published on 2021-08-04 02:07:31

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.
De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.
Je maakt deel uit van de onderzoeksgroep van het departement Onderwijs en Training.
Je ontwikkelt en onderhoudt in team een blended nascholingstraject voor leerkrachten en het bijhorende onderwijskundige en praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek.
Het onderzoeksthema waarop jij zal werken gaat over schooltaal in de niet-taalvakken van het lager en secundair onderwijs.
Je vindt meer informatie op www.ap.be/project/schooltaalvaardig.
Als praktijklector/lector Onderzoek(st)er lerarenopleider project SchoolTaalVaardig sta je in dit project, samen met de andere medewerkers, voornamelijk in voor:
-De ontwikkeling en eventuele bijsturing van een blended nascholingstraject voor leerkrachten;
-De coaching van de leerkrachten die deelnemen aan het nascholingstraject;
-Onderzoek naar de effecten van het nascholingstraject;
-Contacten met de deelnemende leerkrachten opvolgen en onderhouden.

Profiel

Je kan zelfstandig en in team onderzoeks- en valorisatietaken uitvoeren.
Je kan de verkregen data correct interpreteren en rapporteren. Vervolgens kan je de onderzoeksresultaten gebruiken om de nascholing te verbeteren.
Als onderzoeker ben je vertrouwd met basis kwantitatief en kwalitatief onderzoek, bij voorkeur ook met ontwerpgericht onderzoek.
Vaardigheden in web development in functie van het ontwikkelen van een online platform of professionaliseringsinitiatieven zijn een meerwaarde.
Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je kan resultaten toelichten aan verschillende doelgroepen, je hebt een vlotte pen en kan wetenschappelijk rapporteren.
Je bent analytisch ingesteld en werkt nauwkeurig. Je bent bereid om jouw competenties te ontwikkelen en bij te leren waar dat nodig is.
Je hebt een positieve, oplossingsgerichte, ondernemende klantgerichte houding.
Je beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin en houdt van stiptheid.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (niet verlengbaar) ambt voor 25% m.i.v. 16-09-2021 of aansluitend tot en met 15-09-2022.
Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.
Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Jobs you might also be interested in